UPRAVNI ODBOR

 

Upravni odbor je operativno-izvršilni organ, ki opravlja organizacijska, tehnična in administrativna dela ter vodi PGD med dvema zasedanjema Občnega zbora po programu in sklepih, sprejetih na Občnem zboru.

  1. Kump Borut, predsednik
  2. Kajfež Jože, podpredsednik
  3. Kajfež Marko, poveljnik
  4. Kolenc Mateja, tajnik
  5. Mušič Alenka, blagajnik, predstavnica članic
  6. Kajfež Tanja, administrator, predstavnica mladine
  7. Kolenc Albin, orodjar
  8. Zajc Boštjan, IDA
  9. Mrčun Dušan, radijske zveze in oprema