POVELJSTVO

 

Poveljstvo je strokovno-operativni organ, ki pomaga poveljniku pri vodenju in opravljanju strokovno-operativnih nalog.

  • mag. Marko Kajfež        - poveljnik                   
  • Tomaž Dane                 - namestnik poveljnika
  • Dušan Kosirnik              - podpoveljnik         
  • Uroš Zajc
  • Gašper Pevec                 - glavni strojnik

 

Pomočniki:

  • Dušan Mrčun    - radijske zveze in oprema
  • Boštjan Zajc     - IDA
  • Albin Kolenc     - orodjar